Etický kódex | REALITY MOVE | realitná kancelária, realitný maklér; Realitná kancelária Bratislava, Hraničná 12, Ružinov

ETICKÝ KÓDEX

realitnej kancelárie REALITY MOVE, s.r.o.

 

  • Realitný maklér vždy zastupuje záujmy klienta ako svoje vlastné.


  • Realitný maklér vždy oznámi klientovi všetky informácie týkajúce sa obchodnej záležitosti, ktorú pre klienta dojednáva; nikdy nič nezamlčí.


  • Realitný maklér chráni obchodné tajomstvo a zachováva mlčanlivosť o všetkom o čom sa dozvie pri výkone svojho povolania; táto mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.


  • Realitný maklér pri výkone svojho povolania dodržuje zásady dobrých mravov, ústavu a zákony Slovenskej republiky, prípadne pravidlá toho štátu, v ktorom sa služby poskytujú.


  • Realitný maklér je vo výkone svojho povolania nezávislý a viazaný len rozsahom poverenia klienta, resp. zmluvou o sprostredkovaní.


  • Realitný maklér poskytuje služby vždy odborne, svedomite a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.


  • Realitný maklér neustále zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.


  • Realitný maklér pri výkone povolania dbá o dobré vystupovanie a úpravu zovňajšku, tak aby reprezentoval záujmy klienta a dobré meno našej spoločnosti.

 

 

 

Lightbox
Tu si môžete uložiť nehnuteľnosti, ktoré vás zaujali.
Zobraziť všetky nehnuteľnosti v Lightboxe
 
© 2024 REALITY MOVE
made by TRIAD